เมื่อ 4 มิถุนายน 2557 บริษัทได้มอบรถเข็นให้กับผู้ป่วยที่ไม่ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
โดยมีนางบานเย็น จรรยา เป็นตัวแทนรับมอบ