อัตราดอกเบี้ยเงินฝากย้อนหลัง

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากย้อนหลัง
อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 15 สค. 62
อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 8 กค. 62
อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 17 มิย. 62
อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 เม.ย. 62
อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 6 ก.ย. 61
อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 9 ก.พ. 61
อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 2 พ.ค. 60
อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ม.ค. 60
อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 12 ก.ย. 59
อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 20 มิ.ย. 59
อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 18 พ.ค. 59
อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 19 เม.ษ. 59
อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 30 มี.ค. 59
อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 23 ก.พ. 59
อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 12 ต.ค. 58
อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 26 พ.ค. 58
อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 9 ต.ค. 57
อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 6 ม.ค. 57
อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 5 ก.ย. 56